Địa chỉ: Phố Tư - Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
Điện thoại: 378025020
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đồng kỵ số 1

Phố Tư - Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
378025020
c0dongkyts@bacninh.edu.vn